Általános közzétételi lista az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet menüstruktúrája szerint.

Az intézmény 2016.11.01. napjával Csongrád Megyei Szivárvány Otthon-ba történt beolvadással, jogutódlással megszűnt. Ezen a felületen az intézmény 2016.10.31. napján fennálló állapot szerinti közérdekű adatai találhatók.

 

I. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
1.1 KAPCSOLAT, ELÉRHETŐSÉG nincs adat
1.2 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS nincs adat
1.3 SZERVEZET VEZETŐI nincs adat
1.4 ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ADATOK nincs adat
1.5 TESTÜLETI SZERV ADATOK nem releváns
1.6 IRÁNYÍTOTT SZERVEK nem releváns
1.7 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK nem releváns
1.8 KÖZALAPÍTVÁNYOK nincs adat
1.9 ALAPÍTOTT SZERVEK nem releváns
1.10 LAPOK NEVE (SZERKESZTŐSÉK, KIADÓ ADATAI) nem releváns
1.11 FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVEK nincs adat
     
2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
2.1 A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE hivatkozás
2.2 TEVÉKENYSÉG TÁJÉKOZTATÓ (MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN) nem releváns
2.3 HELYI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI nem releváns
2.4 A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE nem releváns
2.5 KÖZSZOLGÁLTATÁSOK MEGNEVEZÉSE, TARTALMA, IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJE, FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE nincs adat
2.6 A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI nincs adat
2.7 NYILVÁNOS KIADVÁNYOK nem releváns
2.8 TESTÜLETI SZERV DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK nem releváns
2.9 A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK nem releváns
2.10 HIRDETMÉNYEK nem releváns
2.11 PÁLYÁZATOK nincs adat
2.12 ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK nincs adat
2.13 KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE nem releváns
2.14 STATISZTIKÁK JOGSZABÁLY ALAPJÁN nem releváns
2.15 STATISZTIKÁK KÖZÉRDEKŰ ADATOKRÓL nem releváns
2.16 KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEI nem releváns
2.17 KÖZÉRDEKŰ ADATOK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI nem releváns
2.18 EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTÁK nem releváns
2.19 KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁS TÁJÉKOZTATÁS nem releváns
2.20 KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK nem releváns
2.21 KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI DÍJSZABÁS nem releváns
2.22 KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI JOGORVOSLAT nem releváns
2.23 KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEK nem releváns
2.24 KÖZADAT DIGITALIZÁLÁSI MEGÁLLAPODÁSOK nem releváns
2.25 KÖZADATRA VONATKOZÓ SZERVEZETI SZABÁLYZÓK nem releváns
     
3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK, A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE
3.1 ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK
hivatkozás
hivatkozás
3.2 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK nincs adat
3.3 SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK nem releváns
3.4 5 M. FT FELETTI SZERZŐDÉSEK (ÜVEGZSEB) hivatkozás
3.5 KONCESSZIÓS ADATOK nem releváns
3.6 NEM ALAPFELADATTAL ÖSSZEFÜGGŐ KIFIZETÉSEK nem releváns
3.7 EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK nincs adat
3.8 KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK nincs adat