Az intézményt 2016.11.01-én alapították. Jogelőd intézmények: Maros Menti Szociális Intézmény és Napsugár Otthon Szivárvány Otthon

Általános közzétételi lista az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet menüstruktúrája szerint.

I. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
1.1 KAPCSOLAT, ELÉRHETŐSÉG hivatkozás
1.2 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS hivatkozás
1.3 SZERVEZET VEZETŐI hivatkozás
1.4 ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ADATOK hivatkozás
1.5 TESTÜLETI SZERV ADATOK nem releváns
1.6 IRÁNYÍTOTT SZERVEK nem releváns
1.7 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK nem releváns
1.8 KÖZALAPÍTVÁNYOK hivatkozás
1.9 ALAPÍTOTT SZERVEK nem releváns
1.10 LAPOK NEVE (SZERKESZTŐSÉK, KIADÓ ADATAI) nem releváns
1.11 FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVEK hivatkozás
     
2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
2.1 A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE hivatkozás
2.2 TEVÉKENYSÉG TÁJÉKOZTATÓ (MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN) nem releváns
2.3 HELYI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI nem releváns
2.4 A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE nem releváns
2.5 KÖZSZOLGÁLTATÁSOK MEGNEVEZÉSE, TARTALMA, IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJE, FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE hivatkozás
2.6 A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI 2019 2020
2.7 NYILVÁNOS KIADVÁNYOK nem releváns
2.8 TESTÜLETI SZERV DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK nem releváns
2.9 A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK nem releváns
2.10 HIRDETMÉNYEK nem releváns
2.11 PÁLYÁZATOK hivatkozás
2.12 ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK 2019 2020
2.13 KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE hivatkozás
2.14 STATISZTIKÁK JOGSZABÁLY ALAPJÁN nem releváns
2.15 STATISZTIKÁK KÖZÉRDEKŰ ADATOKRÓL nem releváns
2.16 KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEI nem releváns
2.17 KÖZÉRDEKŰ ADATOK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI nem releváns
2.18 EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTÁK nem releváns
2.19 KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁS TÁJÉKOZTATÁS nem releváns
2.20 KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK nem releváns
2.21 KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI DÍJSZABÁS nem releváns
2.22 KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI JOGORVOSLAT nem releváns
2.23 KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEK nem releváns
2.24 KÖZADAT DIGITALIZÁLÁSI MEGÁLLAPODÁSOK nem releváns
2.25 KÖZADATRA VONATKOZÓ SZERVEZETI SZABÁLYZÓK nem releváns
     
3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK, A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE
3.1 ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK
hivatkozás
hivatkozás
3.2 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK hivatkozás
3.3 SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK nem releváns
3.4 5 M. FT FELETTI SZERZŐDÉSEK (ÜVEGZSEB) hivatkozás
3.5 KONCESSZIÓS ADATOK nem releváns
3.6 NEM ALAPFELADATTAL ÖSSZEFÜGGŐ KIFIZETÉSEK nem releváns
3.7 EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK hivatkozás
3.8 KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK hivatkozás

  Adatkezelési tájékoztató

 

Közérdekű adatok - Maros Menti Szociális Intézmény (archív adat)